آیا PMلازم است؟

آیا PMلازم است؟

 

ترجمه خلاصه شدة مقالة آقای WILIAM WORSHAM

 

Reliability Centered Maintenance طریقی که ما در رابطه با PMفکر می کنیم را تغییر داده و اینباعث شده است که حتی سوال کنیم که آیا  PM لازم است یا خیر؟ حقیقت اینست که خیلی از کارخانه ها از یک برنامة PMخوب بهره مند  خواهند شد.PM بویژه برای کارخانه هایی که به تعمیرات اضطراری و تعمیرات بعد ازخرابی تکیه دارند سودمند خواهد بود . اما  یک برنامة PM بالقوه با مخاطره است . بنابرین  باید درست اداره و احرا گردد تا مفید فایده واقع شود این مقاله هم فوائد و هم مخاطرات آنرا مورد بررسی قرار داده و ایده و نظراتی برای موفقیت آمیز شدن آن ارائه می دهد . ما این مقاله را باتعریفی از PMشروع می کنیم

 

PMچیست؟

 PMعبارت است از تعمیرات برنامه ریزی شدة دستگاه   که برای افزایش عمر آن و جلو گیری از هر گونه فعالیت تعمیراتی غیر برنامه ریزی شده، طراحی می شود. PM دارای فعالیتهایی بشرح زیر است.

رنگ آمیزی

روغنکاری

تمیزکاری

تنظیمات

تعویض قطعات کوچک  برای افزایش عمر دستگاه

هدف PM کاهش توقفات و استهلاکات زیاد می باشد نباید اجازه داده شو دکه  دستگاهها ، به نقطه توقف و از کار افتادن برسند.  در ساده ترین شکل ، برنامه   PMمی تواند با برنامه سرویس یک  اتومبیل  مقایسه شود.  

 اما یک برنامه PM مطمئن باید شامل موارد زیر نیز باشد:

 • آزمایشات غیر مخرب
 • بازرسیهای دوره ای
 • فعالیتهای از پیش برنامه ریزی شده
 • تعمیرات اصلاحی عیوبی که در آزمایشات و بازرسیها مشخص شده اند

برنامه PM از بازرسی ظاهری تجهیز و پیدا کردن عیوب  و رفع آنها   در سایت  شروع و به برنامه های منظم کامپیوتری که دستگاه را پس از ساعات معینی کار متوقف می نماید ختم می شود.

 

دلائل ایجاد سیستم PM

دلائل زیادی برای ایجاد برنامه PMوجود دارد ، موارد زیر از جمله این دلائل می باشد که هر گاه هر کدام ازاین دلائل وجود داشته باشد تقریبا  برنامه PMلازم می شود.

 • خود کارتر شدن کارخانه ها
 •  جلوگیری ازکاهش در آمد در اثر توقفات تولید
 • تولید  محصول با کیفیت بالا
 • تولید بموقع محصول
 • نایاب بودن بعضی از دستگاهها در بازار
 • ارتباطات پیچیده سازمانی
 • به حد اقل رساندن مصرف انرژی( کمتر از 5% )
 • ایجاد محیطی منظم و برنامه ریزی شده

 

چرا یک برنامه PMداشته باشیم؟

مهمترین دلیل برای ایجاد یک برنامه PM-کاهش هزینه می باشد. مواردی که سبب کاهش هزینه می شوند عبارتند از:

 • افزایش تولید در نتیجه کاهش توقفات غیر برنامه ریزی شده
 • حفظ سرمایه ها در نتیجه عدم  تعویض  زود رس دستگاه
 • استفاده اقتصادی بیشتر از نیروهای کاری بوسیله  برنامه ریزی شدن کارها
 • انجام تعمیرات منظم و روتین بجای تعمیرات غیر مترقبه و اتفاقی
 • کاهش خرابیهای ثانویه(خراب شدن یک قطعه باعث خرابی قطعات دیگر می شود)
 • شناسایی دستگاههایی که با هزینه غیر اقتصادی در حال کارند
 • بهبود ایمنی محیط و ارتقائ کیفیت محصول

 

تناسب PMبا کارخانه

قانون برنامه های PMاینست که هر چقدر مقدار سرمایه و دستگاهها در واحد سطح یک  کارخانه بیشتر باشد ضرورت رجوع آن کارخانه به PMبیشتر خواهد بود.

بعنوان مثال  توقف یک خط مونتاژ اتو مبیل ضرری معادل 10000 دلار در دقیقه خواهد داشت.در همین رابطه ، یک تولید کننده اتومبیل گزارش داده که ایجاد برنامه PM در 16 کارخانة مونتاژ ،توقف خط تولید ش را از 300 ساعت در سال به 25 ساعت در سال کاهش داده است.

با توجه به اهمیت PMو نتایج بدست آمده، هیچ کارخانه ای نباید وجود داشته باشد که خوب و اقتصادی اداره شود، اما برنامه PM نداشته و یا داشته و آن را  گسترش نداده باشد.

احتمال زیان و ضرر PM

برنامه PMممکن است همراه با زیان و ضرر نیز باشد. این احتمال به پتانسیل ایجاد خرابی، هنگام اجرای PMبر می گردد.به عبارت دیگر ،خطاهای انسانی  که در خلال اجرای PMصورت می گیرد منجر به ایجاد عیوب جدید و اضافی در دستگاهها می شود.

نمونه خطاهایی که ممکن است توسط  افراد، صورت گیرد بقرار زیر می باشند :

 • تنظیمات اشتباه
 • نصب غیر صحیح قطعات
 • جایگزینی قطعات معیوب و یا نا مرغوب
 • نصب غیر صحیح دستگاه
 • ....

در رابطه با بعضی از صنایع اطلاعاتی منتشر شده است  که نشان می دهد از 3146 توقف برای تعمیرات، 1772توقف آن مجددا در کمتر از یک هفته بعد از تعمیر دستگاه، رخ داده است.این آمار نشانگر اینست که 56%توقفات غیر برنامه ریزی شده ، بوسیله خطای افراد در انجام فعالیتهای تعمیراتی،ایجاد شده  است.

 

چگونه یک برنامه PMموفق داشته باشیم؟

کلید داشتن یک برنامه PMموفق، برنامه ریزی و اجرای صحیح PMمی باشد.  بایستی اولویت با برنامه های PM باشد و اقدامات پر انگیزه، برای پی گیری اجرای صحیح و مناسب صورت پذیرد. برنامه ریزی باید  اتوماتیک و مکانیزه شود و از سیستمهای پیشرفته کامپیوتری نگهداری و تعمیرات استفاده نماید.

 

اجرای PM

بمنظور داشتن برنامه PMموفق باید روی موارد زیر تمرکز نمود 

 • رنگ آمیزی
 • تمیزکاری
 • روغنکاری
 • اصلاح عیوب مشخص شده در بازرسیها
 • استفاده از افراد ماهر و آموزش دیدة متخصص و دقیق در زمان  تنظیم و تعویض قطعات

 

ایجاد انگیزه در نیروهای  PM

یک برنامه PMبا کیفیت بالا، به نیروهای فعال و با انگیزه نیاز دارد .

 برای ایجاد انگیزه، پیشنهادات زیر ارائه  می گردد:

 • فعالیتهای PMاز فعالیتهای مهم مدیریت نگهداری و تعمیرات بحساب آید.
 • برای انجام PMافراد لایق و مسئول انتخاب گردند.
 • کیفیت کار، مورد توجه و پی گیری قرار گیرد.
 • استانداردهای لازم و مهم، فراهم و رعایت گردد.
 • امکان آموزش در زمینه تعمیرات وتکنیکهای PMدستگاههای مهم فراهم آید. آموزش از موثرترین ابزار تشویق و ایجاد انگیزه افراد می باشد.
 • تبلیغات در مورد کاهش هزینه ها و منافع حاصله از PM صورت گیرد

اگر شرکتی  هر  18 ماه  یکبار ، برای پرسنل خود هیچ آموزشی فراهم نسازد . تمام مهارتهای آنها کهنه و بدرد نخور خواهد شد.

 

نتیجه گیری

امکان داشتن یک برنامه PM موفق وجود دارد . از نقطه نظر کاهش هزینه این کار لازم و ضروری است اما ضرر و زیان نیز خواهد داشت  البته چنانچه دقت و توجه مناسب بکار گرفته شود  ، احتمال ضرر به حداقل خواهد رسید. بمنظور به حد اقل رساندن زیان باید PMبدقت برنامه ریزی و توسط افراد آموزش دیده و با انگیزه  انجام شود

 بیشترین سود و منفعت PMدر اجرای صحیح موارد زیر  خواهد بود .

 • تمیزکاری
 • روغنکاری
 • رنگ آمیزی
 • تنظیم و تعویض قطعات کوچک  بمنظور افزایش عمر دستگاه و متعلقات آن

 

مراجع:
E. T. Newbrough, Effective Maintenance Management, (New York: McGraw-Hill, 1967).

/ 0 نظر / 98 بازدید